Guziki

Status prawny

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kutnie jest jednostką podlegającą Parafii św. Wawrzyńca M. w Kutnie

Organ prowadzący

  • Parafia św. Wawrzyńca M. w Kutnie

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

  • Łódzki Kurator Oświaty

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

Statut Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-05-2015 - Edycja treści.

15-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 358