Guziki

Organizacja

Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

  • nauczyciele,
  • pedagog szkolny,
  • psycholog,
  • logopeda.

Pracownicy niepedagogiczni:

  • sekretarka
  • pracownik obsługi

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 408